Translate Milfy!

vrijdag 4 oktober 2013

Wat gebeurt er deze maand allemaal op taalgebied!

Voor Neder-l schrijft Milfje-Yang het proefschriftnieuws, (bovenste helft van dit stukje) maar dat gaat specifiek over de Neerlandistiek. Maar er gebeuren ook andere talig boeiende dingen in Academisch Nederland. Mocht u, lieve lezer, nog nooit naar een promotie of conferentie zijn geweest: ik kan het sterk aanraden. Ik ga als student best af en toe: ook vanwege de borrels en diners en gratis boekjes, dat ontken ik niet, maar vooral omdat je er altijd onverwachte dingen leert, ondanks dat je vaak ook veel toch (nog) niet snapt. Verruim uw geest en ga naar een promotie!


Op 10 oktober zal Jelske Dijkstra aan de UvA promoveren op onderzoek naar tweetalig opgroeien in Friesland. Haar onderzoek probeerde een antwoord te vinden op de vraag of kinderen die in het Fries worden opgevoed een taalachterstand hebben aan het begin van de basisschool ten opzichte van Nederlandse kinderen.

Op dinsdag 22 oktober zal mevr. S.J. Dolscheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveren. Zij deed onderzoek naar metaforen over toonhoogte. Veel talen, zoals het Nederlands, gebruiken ruimtelijke metaforen om over toon te praten (bijvoorbeeld 'op hoge toon'). De hoogtemetafoor is echter niet de enige. Andere talen, zoals bijvoorbeeld Farsi, gebruiken een metafoor waarbij ze niet spreken over toonhoogte, maar over toondikte (dik = laag, dun = hoog). Sarah Dolscheid onderzocht de rol van taal in deze ruimtelijke metaforen.

Oktober is een goede maand voor de in literatuur geinteresseerde lezer van Neder-L. Zo zal op 24 oktober mw. L. Lech promoveren op een proefschrift over genderproblematiek in de romans van Hugo Claus. Op dezelfde dag zal de nieuwe gastschrijver van de Universiteit Leiden, Joke van Leeuwen, de Albert Verweijlezing geven. In deze jaarlijkse lezing geeft een spreker zijn/haar mening over een aspect van de literatuur. Over de lezing van dit jaar is inhoudelijk nog niets bekend, behalve de titel: “Voor en na de vazelfsprekendheid”. Aanmelden verplicht.

In Antwerpen zal op 18 oktober ook een promotie te vieren zijn, te weten die van Elisabeth de Bruijn. Zij deed onderzoek naar acht manuscripten in het Middelnederduits, en richtte zich speciaal op de receptie en functie van het verhaal Flos unde Blankeflos, een variant van het beroemdere Floire et Blanchefleur.

Daarnaast verschijnt bij Uitgeverij Nieuwezijds half oktober het nieuwe boek van Vivien Waszink, Woord!. Dit boek gaat over Nederhop, oftewel Nederlandstalige hiphop en rap. Zie hier een voorbeeld van een aantal uitdrukking uit de Nederhop, en zie hier voor een recent interview met Vivien Waszink door uw eigen Milfje.

Promoties andere talen


Op 11 oktober zal J. Douglas Mastin promoveren aan de Universiteit Tilburg. Helaas is er behalve de titel van zijn proefschrift weinig bekend over het onderzoek: men gane dus allemaal naar de promotie om uit te zoeken waar het over gaat! De titel is: “Exploring Infant Engagement, Language Socialization and Vocabulary Development: A Study of Rural and Urban Communities in Mozambique”.

Op 16 oktober promoveert Marjolijn Aalders Grool in Leiden. Zij deed onderzoek naar verhalen in het Fongbe, een taal in Benin. Door naar identieke verhalen te kijken kan door analyse inzicht worden verkregen in hoeveel van de verhalen worden onthouden en hoeveel ervan improvisatie is.

Op 23 oktober vindt in Groningen een promotie plaats: die van drs. K. Kos. Zij zal promoveren op een proefschrift getiteld: “On the waves of language; electrophysiological reflections on semantic and syntactic processing”. Ze gebruikte EEG's om te kijken naar de manier waarop mensen syntactische en semantische informatie verwerken, en naar wat er gebeurt als daar conflicterende informatie over binnenkomt.

Conferenties

Er komen lekker veel conferenties aan in oktober. Zo is de afdeling Slavische talen in Leiden de gastvrouwe voor een conferentie over de relatie tussen macht en taal in Rusland. De conferentie vindt plaats van 9-11 oktober, aanmelden lijkt niet verplicht.

Wederom in Leiden is de KNAW Conferentie “Diversity and Universals in Language, Culture, and Cognition” van 24 tot 26 oktober. Het thema van de conferentie is de dichotomie die bestaat in de taalwetenschap tussen universalisme en relativisme. Speciale aandacht is er voor de neurolinguistiek, waarin over het algemeen een universalistische kijk overheerst.

Tenslotte kan ook de echte nerd zn lol op in Leiden op de Little v Workshop op 25 en 26 oktober. Little v is een fenomeen uit de syntax, dat nodig is om ditransitieve werkwoorden te analyseren in generatieve syntax. Dit is vooral geschikt voor mensen die nogal thuis zijn in generatieve theorieƫn, diehard-Chomskianen of mensen die idiolaat zijn van Distributed Morphology. Aanmelden kan hier. Voor wat het waard is: het diner is niet gratis: ik vind dat jammer.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten