Translate Milfy!

vrijdag 21 maart 2014

10^Taal met... Onno CrasbornTaal: wie is er niet mee bezig? Blogs, twitters, tijdschriften, polemieken,ingezonden brieven, boeken. Er zijn heul veul mensen met evenveul meningen. Toch zijn er ook mensen die zich meer met taal bezig houden dan anderen. Daarom vraagt Milfje Meulskens hun mening over taal. Vandaag vragen we onze vragen aan Onno Crasborn, tolk Nederlandse Gebarentaal, maar vooral een taalkundige die zich in gebarentalen heeft verdiept. Onno doet allerlei baanbrekend onderzoek naar gebarentaal aan de Raboud Universiteit Nijmegen, en houdt zich ook daarnaast met allerlei zinnige projecten bezig. Zo is hij een van de mensen achter gebareninzicht.nl, waarvoor hij samen met Yassine Nauta eervol genomineerd werd voor de LOT populariseringsprijs.1. Wat betekent taal voor jou?
 
Taal is communicatie.
  
2. Wat vind je van spellingsregels?

Heerlijk, als ze mooi overlappen met mijn eigen grafische intuïties. Ergerlijk, als ze tot ‘geüpdatet’ leiden.

3. Erger je je aan het taalgebruik van mensen?

Oh zeker, maar het meest aan grafische lelijkheden: het gebruik van hoofdletters voor nadruk, bijvoorbeeld.

4. Waarom denk je dat mensen zich ergeren aan taalgebruik?

Tja. Dat lijkt me een vraag voor psycho- en sociologen. Iets met de behoefte om je eigen normen op anderen te projecteren?

5. Je doet onderzoek naar allerlei aspecten van gebarentalen, bijvoorbeeld naar de relatie tussen de handen. In gesproken talen gebruiken mensen ook vaak hun handen. Is dat te vergelijken met wat gebaarders doen?

Soms wel. Beter andersom gezegd: soms is wat doven met hun handen doen net wat horenden met hun handen doen. Wijzen naar zichtbare dingen in de omgeving bijvoorbeeld, of theatraal gesticuleren. Maar daarnaast spreken doven de woorden uit de gebarentaal uit met hun handen. Vaak komen de twee dingen door elkaar in één zin voor, dat maakt het lastig te begrijpen soms, en ook lastig te leren.

6. Wat is je lievelingswoord?

Zeventien.

7. Heb je een taalwens, en zo ja, wat is het?

Nederlandse Gebarentaal als keuzevak op elke middelbare school. Meer een droom dan een wens, vrees ik.

8. Wier of wiens taalgebruik vind jij inspirerend?

Ik word altijd erg blij van Vlamingen. Kristien Hemmerechts; het interview dat Ischa Meijer met haar hield begin jaren 90 heb ik al honderd keer gehoord op mijn iPod, het blijft prachtig. Of Herman Brusselmans; heerlijk, ook al is de inhoud banaal.

9. Welke taal zou je nog wel eens willen leren en waarom?

Chinees: opdat ik zelf kan ervaren of het wel waar is wat ik mijn studenten vertel, dat gebarentaal op latere leeftijd leren net zo moeilijk is als een taal als Chinees leren (omdat die niet lijkt op Nederlands).

10. Ken je nog een leuke woordgrap, taalgrap of taalspelletje?
 
Die vergeet ik altijd, maar waar ik erg van kan genieten zijn de woordgrapjes in de gebarentaalpoëzie van Wim Emmerik, klik: hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten