Translate Milfy!

maandag 23 december 2013

Hallo, met Milfje: two days after the year before

Milfje is jarig! Op 21 december zijn we 1 geworden. Sinds onze geboorte hebben we 140 (!) stukjes gepost. We kregen loftuitingen (interessant trouwens, waarom zeggen we lof, maar loftuitingen? Nouja, daar schrijven we nog wel eens over), kritiek, soms drek, vaak complimenten, en veel vragen. Om die te beantwoorden en om vast een beginnetje te maken met onze memoires (het kan maar gebeurd zijn): Milfje’s otobiografie, deel 1. 


donderdag 19 december 2013

De woestijn der ignorantie

Naar aanleiding van het Groot Dictee gisteren deze korte opmerking. Bart Chabot wordt geciteerd als gezegd hebbende: “Groter als; het is lelijk en je hoort het steeds vaker.”

Over smaak valt niet te twisten: meneer Chabot mag het lelijk vinden, ik vind het misschien wel mooi. Daar staan we dan. Maar dat het steeds vaker wordt gehoord, dat vind ik opvallend. Kom maar door met dat bewijs! ‘Als’ bij een comparatief wordt al sinds de 16e eeuw gebruikt, zoals uitgelegd in bijvoorbeeld dit artikel. Misschien is het wel zo dat door het steeds standaardtaliger worden van de samenleving “groter als” nu juist minder voorkomt dan bijvoorbeeld in de 16e eeuw. Bart Chabot (en Kees van Kooten) zouden hun tijd ook kunnen besteden aan lezen wat daarover geschreven is door mensen die ervoor gestudeerd hebben.


Zoals gebruikelijk geldt voor taal dat iedereen die zomaar wat roept, op zijn woord wordt geloofd. Wil jij, lezer, niet ook in deze valkuil van kortzichtigheid en gebrek aan historisch besef vallen? Lees dan bijvoorbeeld het zeer toegankelijke Taal als mensenwerk van Nicoline van der Sijs. Lees het, en voeg je bij ons, Milfje, de roependen in de woestijn der ignorantie.

woensdag 18 december 2013

Wat is nou eigenlijk een anglicisme?

De verkiezing voor Anglicisme van het Jaar 2013 is afgelopen. Interessant genoeg was de meeste ophef niet eens over de vraag of anglicismen nou erg zijn of niet, maar over de definitie van de term “anglicisme”. Om de onduidelijkheid daarover voor eens en voor altijd (nou, dat zal wel niet) uit de wereld te helpen, geven we jullie Lezers onze kijk op de zaak. Slipje van de tuier: we zijn vooral vóór een scheiding van normatief en objectief.

maandag 16 december 2013

Anglicisme van het jaar 2013: awkward!

Hoera! Leve anglicismen! Leve taalvernieuwing! Het publiek heeft gesproken en heeft bepaald dat awkward het Anglicisme van het Jaar 2013 is geworden. Het verschil met YOLO was zeer klein, maar blijkbaar werd awkward toch als de waardevolste toevoeging aan de Nederlandse woordenschat gezien. In dit stukje kijken we naar de betekenis van awkward, het gebruik ervan, en vroegen we aan degene die het woord nomineerde, collegablogger Maarten van der Meer, om commentaar op de uitslag.

vrijdag 13 december 2013

Tien^Taal… Maxim Februari

Taal: wie is er niet mee bezig? Blogs, twitters, tijdschriften, polemieken, ingezonden brieven, boeken. Er zijn heul veul mensen met evenveul meningen. Toch zijn er ook mensen die zich meer met taal bezig houden dan anderen. Daarom vraagt Milfje Meulskens hun mening over taal. Vandaag interviewen we Maxim Februari, schrijver en freelancer op het gebied van bestuur en beleid. Hij studeerde filosofie, kunstgeschiedenis en rechten en schreef in columns in de Volkskrant en NRC over de rol van taal in het recht.

woensdag 11 december 2013

Wat betekent fair enough?

Laatst zei iemand in reactie op een ander blog dat hij in zijn omgeving steeds vaker de uitdrukking “fair enough” hoorde, maar dat hij dat overbodig vond omdat daar al het Nederlandse equivalent “prima” voor werd gebruikt. Interessant: ik zou die woorden helemaal niet gelijk stellen. Dit is niet noodzakelijk een probleem, maar wel interessant: de taalintuities van mensen kunnen dus verschillen. Maar ik was toch wel benieuwd geworden of die woorden inderdaad vergelijkbaar worden gebruikt. Wat doe je dan? Je kijkt op Twitter, goudmijn van taaldata.

dinsdag 10 december 2013

Waarom wij "im Frage" zeggen

Naar aanleiding van ons stukje in de VK van zaterdag kregen we commentaar op ons gebruik van “im Frage”. Dat is namelijk 'fout': in het Duits is Frage immers vrouwelijk, en dus moet het in zijn en niet im. 
Maar joh! Het is toch juist grappig dat we zo'n uitdrukking verduitsen? De Taaladviesdienst zegt: “Als men uitdrukkingen of woorden uit een vreemde taal wil gebruiken, dan is het aan te bevelen dat correct te doen.” Maar leenwoorden dan? We willen toch juist dat we ze aanpassen aan onze taal?!  Juist de mensen die tegen de anglicismen pleitten, willen dat. “Im Frage” is het Nederlandse equivalent van de Duitse uitdrukking “in Frage”. En we zullen het altijd blijven herkennen als Duits, door het hypercorrecte gebruik van im. Prima! Leve de Nederlandse aanpassingsdrift!

maandag 9 december 2013

Milfje ‘Mythbuster’ Meulskens over poedersneeuw en Inuit

Als je een taalwetenschapstudent vraagt naar de reden om taalwetenschap te gaan studeren, krijg je volgens mij in 90% van de gevallen het antwoord: ik vond de Sapir-Whorfhypothese zo interessant. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen: ik heb een keer gelezen dat de eskimo’s (Inuit is een betere term, zo noemen ze zichzelf) 20 (dan wel 100) woorden voor sneeuw hebben. Dat roept de vraag op of er een verband is tussen de taal die je spreekt en de manier waarop je de wereld ziet. Die vraag is inderdaad bere-interessant (ijsberen! Ohh niet zo jolig), dat staat buiten kijf. Maar dat van die 20 woorden voor sneeuw, dat klopt niet helemaal.

vrijdag 6 december 2013

Tien^Taal... René Dings

Taal: wie is er niet mee bezig? Blogs, twitters, tijdschriften, polemieken, ingezonden brieven, boeken. Er zijn heul veul mensen met evenveul meningen. Toch zijn er ook mensen die zich meer met taal bezig houden dan anderen. Daarom vraagt Milfje Meulskens hun mening over taal. Vandaag aan het woord: René Dings, taalenthousiast en internetpersoonlijkheid. Hij is vooral bekend van SOS: de Signalering Onjuist Spatiegebruik, waarover hij het boekje Weg om Legging schreef, maar vooral ook van Overstraatnamen, de website die zich met straatnamen bezig houdt.

woensdag 4 december 2013

Ik heb nooit geen zin: wat is dubbele negatie eigenlijk?

Taal wordt wel eens met wiskunde vergeleken. Taal lijkt namelijk een logisch systeem te zijn. Denk bijvoorbeeld aan negatie: zoals je van getallen kunt zeggen dat ze positief of negatief zijn, kunnen zinnen ook positief zijn (dat noem je dan affirmatief) of negatief. Bij wiskunde hebben we allemaal geleerd: - x - = +. Dat zou dan voor taal ook op moeten gaan. Toch? Neen. In sommige gevallen betekent een dubbele negatie een opheffing van die negatie, maar dat is niet altijd zo.

maandag 2 december 2013

Een talig kado voor de Kerst? Milfje weet raad!

Ho ho ho enzo, Sinterklaas en Kerst komen er weer aan, en dat betekent kado's inslaan als een malle. Ik vind het zelf leuk om boeken te krijgen en consequentelijk geef ik ook veel boeken. Niemand kan het me kwalijk nemen dat die boeken soms over taal gaan. Maar maak je je iemand blij met Labov's kloeke driedelige Principles of Linguistic Change? Neuh. Gelukkig zijn er recentelijk drie boekjes uitgekomen die misschien wel heul leuk zijn: De Alfabetweter van Ronald Snijders en Fedor van Eldijk, Waar komt pindakaas vandaan? door het INL en OnzeTaal, en Heb je nou je zin van taalgoeroe Marc van Oostendorp. Milfje presenteert: recensies.