Translate Milfy!

dinsdag 12 november 2013

Akademisch nieuws november

Er gebeurt altijd wat in academia, maar wie houdt het bij? Congressen, promoties, nieuwe boeken, oraties: lees er hier alles over. Het grootste deel van het nieuws werd eerder al gepubliceerd in Neder-L, maar hier pakken we ook typologisch nieuws aan. Overigens gebeurt er natuurlijk uberhaupt VEEL meer, maar het meeste is geografisch gezien ver weg: wie zin heeft in een taalkundig reisje vervoege zich bij de agenda van de Linguist List alhieder.

Promoties

In Groningen zal op 11 november de promotie van Gülsen Yilmaz plaatshebben. Voor haar proefschrift, getiteld “Bilingual language development among the first generation Turkish immigrants in the Netherlands”, deed Yilmaz multidimensionaal onderzoek naar alle factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van eerste- en tweedetaalverwerving van meertalige sprekers.

In Nijmegen wordt al een tijd zeer interessant onderzoek gedaan naar afgekorte woorden (zoals dat we eigenlijk altijd “eik” zeggen en niet “eigenlijk). Het proefschrift van Iris Hanique gaat hier ook over: zij deed onderzoek naar de verschillende manieren waarop sprekers verkorte woorden produceren, en wat voor conclusies daaruit kunnen worden getrokken voor de manier waarop we woorden opslaan in onze hersenen. De promotie vindt plaats op woensdag 13 november.

Op 14 november zal Bettina Gruber aan de Universiteit Utrecht promoveren op jij en ik. Ze deed typologisch onderzoek naar verschillende talen, en kwam erachter dat ondanks de oppervlakkige variatie in gedrag er onderliggende grote overeenkomsten zijn tussen de persoonlijke pronomina.

In Leiden promoveert op 21 november Tanja Simons. Haar dissertatie, getiteld “Ongekend 18e-eeuws Nederlands: Taalvariatie in persoonlijke brieven”, is onderdeel van het project “Brieven als Buit”, dat onderzoek doet naar taalgebruik in 17e en 18e eeuwse brieven. Het onderzoek van Simons, dat zich richtte op allerlei fenomenen en parameters in het taalgebruik, heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de talige variatie van die tijd.

Wederom op 21 november (als je een helikopter hebt kun je het halen) is de promotie van T.M. Benjamin. Hij deed onderzoek naar other-initiation in repair-situaties in het Engels. Dit vindt plaats wanneer er communicatieve problemen zijn: zie hier voor een heldere en korte uitleg

Ook in Nijmegen zal op 25 november de promotie van Joost Rommers plaats hebben. Zijn onderzoek richtte zich op de anticipatie van visuele kenmerken van woorden in ons brein: hij geeft zelf het voorbeeld van de appel: je kunt al aan de ronde vorm denken voordat die genoemd is.

Lezingen etc.

Op 12 november zal de Vlaamse taalkundige Koen Plevoets een korte lezing geven op de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op tussentaal (zie voor uitleg bijvoorbeeld dit schema). De lezing vindt plaats in het Lipsiusgebouw, kamer 227, om 16.15. Zie hier voor een kleine mini-inleiding in het onderzoek van Plevoets. De Taalkundepraatjes zijn zeer de moeite waard: laagdrempelig, interessant, en vaak voorzien van cake.

Voor de meer hardcore-taalkundigen organiseert LUSH (Leiden Utrecht Semantic Happenings) twee lezingen. De eerste is op 20 november in Leiden door Hanna de Vries, over de semantische consequenties van het feit dat singuliere groep-noun phrases in het Engels met singuliere én plurale verb phrases kunnen congrueren. De tweede is in Utrecht en wordt gegeven door Natasha Korotkova. Hier gaat het over de mogelijkheid om evidentialiteit in te bedden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten